دستگاه هواساز Plated Type Heat Recovery

 

 

 

فلسفه بازیابی حرارتی صفحه‌ای کاملاً با سیستم قبل متفاوت است در این سیستم انتقال حرارت به طور مستقیم از هوای خروجی به هوای تازه (در هنگام خروجی بر عکس)، بدون دخالت هیچگونه سیال مایع  انجام می‌پذیرد. در شرایط سرمایش در بازیابی حرارتی صفحه ای صفحات آلومینیوم طوری شکل داده شده اندکه هوای تازه و هوای برگشتی به وسیله مسیرهای متفاوتی هدایت شوند.
هوای تازه و هوای برگشتی به طریقی با هم تماس پیدا می کنند که هرگز با هم مخلوط نشوند و انتقال حرارت از طریق صفحات انجام می‌پذیرد. در پروژه‌هایی که مخلوط شدن هوا مناسب نباشد استفاده از این دستگاهها پیشنهاد می‌شود و این دستگاهها رایج ترین دستگاههای بازیابی حرارتی بدون اختلاط هوا می‌باشند.

iranchillerbtu@gmail.com     

      پرسش های متدوال     

071-36488566     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.